Programare examane ani terminali

Prezentarea 2 an univ.2021/2022 - Discipline restante din sem. II, anii I, II și III 

Conform adresei UPT 22875/09.11.2021 programarea a 2-a a examenelor restante de sem II, in contul anilor de studiu I, II si III, pentru studenții din anii terminali,se va sustine in perioada 01.03.2022 - 31.03.2022 .

Vă rugăm, să vă anunțați intentia de participare la aceste examene cu cel putin doua zile inainte la cadrul didactic titular. La materiile unde nu sunt programări ( sunt max.3 restanțieri) vă rugăm să contactați cadrul didactic titular pentru planificare.

Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Nr crt.

Disciplina

Data

Ora

Titular disciplină

Link autoinrolare Campus Virtual
 1.  

Matematici  speciale

 

 

Conf.univ.dr.

Doru PĂUNESCU

Contactați cadrul didactic
 1.  

Matematici asistate de calculator

 

 

Lector univ.dr.

Bogdan CĂRUNTU

Contactați cadrul didactic
 1.  

Bazele electrotehnicii 1

11.03.2022

14:00

Ș.l.dr.ing.

Ildiko TATAI

Online
 1.  

Termotehnică și mașini termice

04.04.2022

18:00

Prof.univ.dr.ing.

 Floriana STOIAN

Online

https://cv.upt.ro/course/view.php?id=3646

 1.  

Electronică de putere

 

 

Conf.univ.dr.ing.

Octavian CORNEA

Contactați cadrul didactic
 1.  

Bazele energeticii şi conversia energiei

 

 

Ș.l. dr.ing.

Ioan BORLEA

Contactați cadrul didactic
7.

Aplicații MatLab în energetică

            

Ș.l. dr.ing.

Ioan BORLEA

Contactați cadrul didactic

8.

Maşini electrice 

 

 

Ș.l.dr.ing.

              Marțian MOȚ

Contactați cadrul didactic

9.

Partea electrică a centralelor

19.03.2022

14:00

Ș.l. dr.ing.

 Ilona BUCATARIU

Online

10.

Transportul şi distribuţia energiei electrice

22.03.2022

18:00

Prof.univ.dr.ing.

Adrian PANĂ

Online
11. Instrumentație virtuală             

Conf.univ.dr.ing.

Alexandru BĂLOI

Contactați cadrul didactic
12. Electrotehnologii       24.03.2022     16:00

Ș.l. dr.ing.

 Ilona BUCATARIU

Online

 

 

 

Specializarea: Electrotehnică

Nr crt.

Disciplina

Data

Ora

Titular disciplină

Link autoinrolare Campus Virtual
 1.  

Matematici speciale

 

 

Conf.univ.dr.

Doru PĂUNESCU

 
 1.  

Matematici asistate de calculator

 

 

Lector univ.dr.

Bogdan CĂRUNTU

 
 1.  

Bazele electrotehnicii 2

25.03.2022

10:00

Ș.l.dr.ing.

Daniela VESA

Online
 1.  

Fundamente de inginerie mecanică și solicitări mecanice

16.03.2022

11:00

Ș.l.dr.ing.

Ramona NAGY

Contactați titularul de disciplină
 1.  

Marketing

18.03.2022

14:00

Ș.l.dr.ing.

Sabina POTRA

Contactați titularul de disciplină

6.

Algoritmi de simulare în ingineria electrică

 

 

Conf.univ.dr.ing.

Codruța ANCUȚI

Contactați titularul de disciplină

7.

Tehnici de măsurare și senzori

 

 

Conf.univ.dr.ing.

Ciprian Sorandaru

Contactați titularul de disciplină

8.

Maşini electrice 2

15.03.2022

17:00

Prof.univ.dr.ing.

Lucian Tutelea

Online

9.

Convertoare statice

11.03.2022

18:00

Conf.univ.dr.ing.

Cristian Lascu

Online

10.

Analiza cu element finit a sistemelor electrice

 

 

Ș.l.dr.ing.

Ana Popa

Contactați titularul de disciplină
Files