You are here

Finalizare studii - Master

Examen Disertatie Conducerea Sistemelor Electroenergetice

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE

Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Conducerea Sistemelor Electroenergetice

Componenta comisiei:

Conf.dr.ing. Attila SIMO - președinte 
Prof.dr.ing. Doru VĂTĂU
Conf.dr.ing. Gheorghe VUC
Conf.dr.ing. Alexandru BĂLOI
Ș.l.dr. ing. Ioan BORLEA
Asist.dr.ing. Oana DULCĂ - secretar

Membrii supleanți:
Conf.dr.ing. Florin MOLNAR-MATEI
Conf.dr.ing. Constantin BĂRBULESCU

Perioada examenului de disertatie: 22.06.2022, ora 09:00, sala C002

Title: 

REGULI DE ORGANIZARE ŞI TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII (PROIECTULUI) DE DISERTAŢIE

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de disertatie

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de disertatie - sustinere ONLINE SEPTEMBRIE

File: 

Examen Disertatie Electrotehnica si Electronica de Putere

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE

Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica si Electronica de Putere

Componenta comisiei:

Prof.dr.ing. Sorin MUSUROI - Presedinte
Prof.dr.ing. Lucian TUTELEA
Conf.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU
Conf.dr.ing.  Codruța-Mihaela ANCUȚI
Conf.dr.ing. Octavian CORNEA
Ş.l.dr.ing. Marţian MOŢ - Secretar comisie

Membrii supleanţi:
Conf.dr.ing. Alin ARGEȘEANU
Conf.dr.ing. Cristian LASCU

Perioada examenului de disertatie: 22.06. - 23.06.2022, ora 09:00, sala D104

Title: 

Cerere de inscriere la examenul de disertatie

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: