You are here

Instructaj PSI şi SSM

Title: 

HG 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

File: 

Title: 

Ghid de securitate si sanatate in munca privind semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca

File: 

Title: 

HG 1028/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

File: 

Title: 

HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca

File: 

Title: 

HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca

File: 

Title: 

HG 300/2.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile

File: 

Title: 

HG 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca

File: 

Title: 

HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006

File: 

Title: 

955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006

File: 

Title: 

HG 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor

File: 

Title: 

NORME DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNITĂłILOR CU PROFIL DE ÎNVĂTĂMÂNT SI EDUCATIE

File: 

Title: 

Reguli si masuri de protectie civila in institutiile de invatamant

File: 

Title: 

Reguli de comportare in caz de cutremur

File: 

Title: 

Modul de utilizare al stingatoarelor de incendiu

File: