You are here

Programarea 3 - sesiunea de iarnă -an universitar 2021/2022

 

Specializarea: Electrotehnică

Anul 1 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Algebră și geometrie

12.03.2022  ora 10:00  online

12.03.2022  ora 10:00  online 12.03.2022  ora 10:00  online
2 Analiză matematică 16.03.2022  ora 18:00  online 16.03.2022  ora 18:00  online 16.03.2022  ora 18:00  online
3

Fizică

07.03.2022  ora 14:30  online

07.03.2022  ora 14:30  online

07.03.2022  ora 14:30  online
4

Fundamente de inginerie mecanică

și solicitări mecanice

04.03.2022  ora 13:00  sala A106 04.03.2022  ora 13:00  sala A106 04.03.2022  ora 13:00  sala A106

Anul 2 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Bazele electrotehnicii 1 26.03.2022  ora 10:00 sala A101 26.03.2022  ora 10:00 sala A101 26.03.2022  ora 10:00 sala A101
2 Electronică numerică 11.03.2022  ora 10:00  sala A215 11.03.2022  ora 10:00  sala A215 11.03.2022  ora 10:00  sala A215
3 Materiale electrotehnice 18.03.2022  ora 10:00  online 18.03.2022  ora 10:00  online 18.03.2022  ora 10:00  online
4 Știința sistemelor 14.03.2022  ora 14:00  online 14.03.2022  ora 14:00  online 14.03.2022  ora 14:00  online

Anul 3 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Automate programabile 25.03.2022  ora 16:00  sala A 216 25.03.2022  ora 16:00  sala A216
2 Conversia și stocarea energiilor regenerabile 11.03.2022  ora 14:00  online 11.03.2022  ora 14:00  online
3 Instalații electrice industriale și rezidențiale  12.03.2022  ora 12:00  online 12.03.2022  ora 12:00  online
4 Mașini electrice 1 18.03.2022  ora 16:00  online 18.03.2022  ora 16:00  online

Anul 4 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Bazele acționărilor electrice 11.03.2022  ora 10:00  online 11.03.2022  ora 10:00  online
2 Servomotoare și controlul inteligent al mișcării 09.03.2022  ora 09:00  online 09.03.2022  ora 09:00  online
3 Sisteme SCADA în aplicații tehnologice 02.03.2022  ora 10:00  sala A215 02.03.2022  ora 10:00  sala A215
4 Tehnici moderne de comutație în electronică de putere 04.03.2022  ora 12:00 online 04.03.2022  ora 12:00 online

Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Anul 1 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1
1 Algebră și geometrie 12.03.2022 ora 10:00   online
2 Analiză matematică 16.03.2022 ora 18:00   online
3 Fizică 08.03.2022 ora 14:30   online
4 Introducere în ingineria energetică  02.03.2022 ora 18:00   online

Anul 2 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1
1 Bazele electrotehnicii 2 25.03.2022  ora 14:00  sala  A106
2 Hidraulică și mașini hidraulice 11.03.2022  ora 14:00  sala A223
3 Materiale în ingineria energetică 16.03.2022  ora 14:00  online
4 Metode numerice 05.03.2022  ora  10:00 online

Anul 3 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Acționări electrice 18.03.2022  ora 14:00  online 18.03.2022  ora 14:00  online
2 Microcontrolere și sisteme integrate 07.03.2022  ora 14:00  sala C011 07.03.2022  ora 14:00  sala C011
3 Partea termo și hidro a centralelor electrice 14.03.2022  ora 14:00  online 14.03.2022  ora 14:00  online
4 Transportul și distribuția energiei electrice 1 25.03.2022  ora 13:00  online 25.03.2022  ora 13:00  online

Anul 4 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Audit electroenergetic 10.03.2022  ora 16:00 sala A223 10.03.2022  ora 16:00 sala A223
2 Protecții în sisteme electroenergetice 25.03.2022  ora 16:00  online 25.03.2022  ora 16:00  online
3 Stații și posturi de transformare 31.03.2022  ora 16:00  online 31.03.2022  ora 16:00  online
4 Tehnica tensiunilor înalte 14.03.2022  ora 16:00  sala A101 14.03.2022  ora 16:00  sala A101