You are here

Programarea 3- sesiunea de vară - an universitar 2021/2022

Specializarea: Conducerea Sistemelor Electroenergetice

Anul 1 CSEE

Denumire disciplină  Calitatea energiei electrice

Circuite electrice pentru comandă

și control în instalații electrice

Microrețele electrice          Sisteme inteligente de suport decizional 
Dată și locație examen 

11.03.2022  ora 18:30  online

04.03.2022  ora 18:30  online        

07.03.2022  ora 18:30  online

14.03.2022  ora 18:30  online

  

 

Anul 2 CSEE

Denumire disciplină  Compatibilitate electromagnetică Piața energiei Rețele electrice inteligente   

 Sisteme informatice pentru

managementul energiei electrice 

Dată și locație examen 

14.03.2022  ora 18:00  online

03.03.2022  ora 18:00  online

05.03.2022  ora 08:30  online

10.03.2022  ora 18:00  online

 

 

Specializarea: Electrotehnică și Electronică de Putere

Anul 1 EEP

Denumire disciplină  Acționări electrice avansate

Electronică de putere în

electrotehnologii avansate  

Proiectarea mașinilor electrice

cu element finit

Tehnici de modulare pentru

convertoare statice 

Dată și locație examen 

11.03.2022  ora 18:00

online

04.03.2022  ora 18:00

online

18.03.2022 ora 18:00 

online

25.03.2022 ora 17:00

online   

 

Anul 2 EEP

Denumire disciplină  Control numeric industrial Sisteme dedicate în industrie   Sisteme de senzori fără fir

Tehnici de identificare a sistemelor

electromecanice

Dată și locație examen 

22.03.2022  ora 17:00 

online

10.03.2022  ora 18:00

online

08.03.2022  ora18:00

online

16.03.2022  ora 18:00

online