Programarea 3 - sesiunea de vară - an universitar 2021/2022 - Licenta

 

Specializarea: Electrotehnică

Anul 1 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Electronică digitală

06.09.2022  ora 10:00 sala A117

06.09.2022 ora 10:00  sala A117 06.09.2022 ora 10:00  sala A117
2 Matematici asistate de calculator 29.08.2022  ora 11:00  sala A101 29.08.2022  ora 11:00  sala A101 29.08.2022  ora 11:00  sala A101
3

Matematici speciale

31.08.2022  ora 11:00  sala A223

31.08.2022  ora 11:00  sala A223

31.08.2022  ora 11:00  sala A223
4

Teoria circuitelor electrice

08.09.2022  ora 10:00 sala D001 08.09.2022  ora 10:00  sala D001 08.09.2022  ora 10:00  sala D001

Anul 2 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Aparate electrice 01.09.2022  ora 14:00 sala A223 01.09.2022  ora 14:00 sala A223 01.09.2022  ora 14:00 sala A223
2 Bazele electrotehnicii 2 08.09.2022  ora 14:00 sala D001 08.09.2022  ora 14:00  sala D001 08.09.2022  ora 14:00  sala D001
3 Tehnici de măsurare și senzori 30.08.2022  ora 14:00 sala A117 30.08.2022  ora 14:00  sala A117 30.08.2022  ora 14:00  sala A117
4 Tehnica reglării automate 05.09.2022  ora 08:00 sala A101 05.09.2022  ora 08:00  sala A101 05.09.2022  ora 08:00  sala A101

Anul 3 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Algoritmi de simulare în ingineria electrică 01.09   ora 18:00   sala C414 01.09   ora 18:00   sala C414
2 Convertoare statice 1 08.09   ora 17:00   sala D001 08.09   ora 18:00   sala D001
3 Electrotehnologii  29.08   ora 18:00   sala A223 29.08   ora 18:00   sala A223
4 Mașini electrice 2 05.09   ora 18:00   sala A101 05.09   ora 18:00   sala A101

Anul 4 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1      

Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Anul 1 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1
1 Bazele electrotehnicii 1 07.09.2022 ora 11:00   sala A223
2 Matematici asistate de calculator 29.08.2022 ora 11:00   sala A101
3 Matematici speciale 31.08.2022 ora 11:00   sala A223
4 Termotehnică și mașini termice  05.09.2022 ora 11:00   sala A223

Anul 2 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1
1 Bazele energeticii și conversia energiei 29.08.2022  ora 10:00  sala  C120
2 Echipamente electrice 10.09.2022  ora 09:00  sala  A223
3 Electronică de putere 06.09.2022  ora 12:00  sala  A223
4 Mașini electrice 02.09.2022  ora 09:00  sala A223

Anul 3 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Instrumentație virtuală 07.09.2022  ora 10:00  sala C116 07.09.2022  ora 10:00  sala C116
2 Partea electrică a centralelor 09.09.2022  ora 10:00  sala A106 09.09.2022  ora 10:00  sala A106
3 Sisteme de monitorizare,conducere și achiziții de date 02.09.2022  ora 10:00  sala C011 02.09.2022  ora 10:00  sala C011
4 Transportul și distribuția energiei electrice 2 05.09.2022  ora 10:00  sala C219 05.09.2022  ora 10:00  sala C219

Anul 4 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1