You are here

Oportunități studenți - practică de vară - Continental Automotive România

Oportunități studenți - practică de vară - Continental Automotive România

02/18/2021 - 22:22

Continental Automotive România propune în fiecare an universitar studenților Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică proiectul de Summer Practice.

Broșura cu proiectele propuse și posterul programului se găsesc atașate mai jos.

Title: 

Brosura

File: 

Title: 

Afis

File: