Cum aplici?

Examenul de admitere la Facultatea Inginerie Electrică și Energetică se realizează pe bază de concurs de dosare:

Secțiunea 5 - Facultatea Inginerie Electrică și Energetică (IEE) cuprinde:

a. domeniul de licență Inginerie electrică: fără taxă (LL), cu taxă (TL);

b. domeniul de licență Inginerie energetică: fără taxă (LG), cu taxă (TG)

Înscrierea (admiterea) studenților se face pe DOMENIU (cele de mai sus) urmând ca după anul 2 de studii să fie alese specializările.

În domeniul Inginerie Electrică avem două specializări:

    Specializarea - Electrotehnică (ET)

    Specializarea - Inginerie Electrică și Calculatoare (IEC)

În domeniul Inginerie Energetică avem două specializări:

    Specializarea - Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISEE)

    Specializarea - Energetică și Tehnologii Informatice (ETI)

Pașii pe care trebuie să-i urmeze un candidat la Facultatea Inginerie Electrică și Energetică:

1. Pregătirea dosarului, care trebuie să conțină:

 1. Diploma de bacalaureat sau echivalentă/adeverință de bacalaureat
 2. Foaie matricolă liceu
 3. Cartea de identitate
 4. Certificatul de naștere
 5. Adeverință medicală
 6. Fotografie color tip diplomă
 7. Dovadă scutire taxă de înscriere (dacă este cazul)
 8. Diplomă de participare la concursuri/olimpiade (dacă este cazul)
 9. Diplomă de licență pentru absolvenții de învățământ superior
 10. Declarație notarială pentru absolvenții de liceu din anii anteriori lui 2021

2. Alegerea metodei de înscriere

 1. De acasă de la calculator, urmând pașii specificați din Anexa 2 (atasata - jos)
 2. La unul din centrele zonale de înscriere, pe baza dosarului de mai sus (centrele zonale aici).

În cazul 2a:

 • se accesează pagina admitere.upt.ro
 • click pe Creează un cont nou … și se urmează pașii din Anexa 2 (atasata - jos)
 • plata se poate efectua online sau prin transfer bancar, dovada urcându-se împreună cu celelalte documente.
 • în acest moment înscrierea este finalizată. Finalizarea înscrierii nu echivalează cu înregistrarea dosarului. Înregistrarea dosarului de concurs se face de către comisia de admitere, în urma validării acestuia, candidatul primind prin e-mail codul unic de identificare, care va fi folosit pe parcursul procedurii de concurs. După transmiterea dosarului de înscriere de către candidat nu mai este posibilă nicio schimbare în ceea ce privește opțiunile pentru domeniile de studiu vizate.

În cazul 2b vă prezentați la un centru zonal de înscriere cu documentele de mai sus. Vi se va elibera o legitimație de concurs care va adeveri înscriere dumneavoastră în concurs.

Urmează procedura de repartizare a candidaților pe opțiuni, în ordinea acestora, în funcție de medie.

ATENȚIE! După repartizarea candidaților pe opțiuni, aceștia nu vor putea solicita transferul la o opțiune mai puțin prioritară din lista menționată pe cererea de înscriere, chiar dacă la acea opțiune există în acel moment locuri disponibile.

Confirmarea are loc în trei runde. Conformarea unui loc se realizează prin achitarea taxei de confirmare și depunerea diplomei de bacalaureat în original și a chitanței la comisia de admitere sau la centrele zonale la care s-a înscris. În momentul în care un candidat se vede pe listă că este admis, el poate veni la confirmare pentru a-și securiza locul obținut prin concurs.

ATENȚIE! Confirmarea înseamnă faptul ca el este admis la Facultatea de IEE, nu și domeniul la care a fost afișat în acel moment! Dacă el este afișat admis la prima opțiune din lista sa, aceasta este și situație finală. Dacă este afișat la o altă opțiune, mai puțin prioritară în lista sa, există șansa, în funcție de numărul de candidați care nu confirmă sau se retrag din concurs, să avanseze în lista de opțiuni. Acest lucru se poate întâmpla în toate cele trei runde de confirmare. Este important însă ca, în momentul în care un candidat se vede admis la o opțiune din listă, să confirme locul pentru a rămâne în concurs.

NECONFIRMAREA ÎNSEAMNĂ RETRAGEREA DIN CONCURS ȘI ELIBERAREA LOCULUI ÎN FAVOAREA UNUI ALT CANDIDAT MAI SLAB CLASAT!

Dacă un candidat a confirmat locul în runda 1, nu mai este necesară prezentarea la rundele ulterioare de confirmări, doar urmărirea listelor pentru a vedea domeniul/specializarea la care a fost admis în final. După confirmare un candidat poate doar să urce în lista de opțiuni, nu poate să coboare.

Candidații admiși la o formă de învățământ cu taxă nu au obligația de a depune diploma de bacalaureat în original la confirmare, o copie legalizată fiind suficientă. Dacă însă aceștia au în listă o opțiune fără taxă, iar în una din rundele ulterioare sunt admiși la acesta (fără taxă) au obligația să depună diploma de bacalaureat în original (în perioada alocată rundei respective), în caz contrar vor fi eliminați din concurs. În această situație nu este necesară plata a încă unei taxe de confirmare.

În momentul afișării listei finale (după cele trei runde de confirmări), candidații vor putea vedea exact domeniul/specializarea la care au fost admiși. După acesta nu se va mai realiza nicio modificare, cu excepția retragerilor din concurs și eliberarea locurilor pentru un eventual concurs în sesiunea septembrie.

Files
Metodologia admitere licenta
Anexa 2