Fise discipline Master

Specializarea Conducerea Sistemelor Electroenergetice (Master - 2 ani, Domeniul Inginerie Energetică)

Anul I

Anul II

 

Specializarea Electrotehnică și Electronică de Putere (Master - 2 ani, Domeniul Inginerie Electrică)

Anul I

Anul II

 

 

Specializarea Sisteme Inteligente în Inginerie Electrică (Master - 2 ani, Domeniul Inginerie Electrică)

Anul I

Anul II