Finalizare studii - Master

Files

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE


Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Conducerea Sistemelor Electroenergetice (CSEE)

Componenta comisiei:

Președinte: Conf.dr.ing. Attila SIMÓ

Membrii: Prof.dr.ing. Doru VĂTĂU
               Conf.dr.ing. Gheorghe VUC
               Conf.dr.ing. Alexandru BĂLOI
               Ș.l.dr. ing. Ioan BORLEA
Secretar: Asist.dr.ing. Oana DULCĂ

Membrii supleanţi:
             Conf.dr.ing. Florin MOLNAR-MATEI
             Conf.dr.ing. Constantin BĂRBULESCU

Perioada examenului de disertatie: 13.02.2023, ora 09:00, sala C002.

***************************************************

Reglementări referitoare la ciclul de master

***************************************************

Files
Ghid pentru elaborarea si redactarea lucrărilor de disertatie
Fisa de inscriere la examenul de disertatie

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE


Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica si Electronica de Putere (EEP)

Componenta comisiei:

Președinte: Prof.dr.ing.  Sorin MUŞUROI

Membrii: Prof.dr.ing. Lucian TUTELEA
               Conf.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU
               Conf.dr.ing.  Codruța-Mihaela ANCUȚI
               Conf.dr.ing. Octavian CORNEA
Secretar: Ş.l.dr.ing. Marţian  MOŢ

Membrii supleanţi:
             Conf.dr.ing. Alin ARGEȘEANU
             Conf.dr.ing. Cristian LASCU

Perioada examenului de disertatie: 13.02.2023, ora 11:00, sala D104.

***************************************************

Reglementări referitoare la ciclul de master

***************************************************

Files
Ghid pentru elaborarea si redactarea lucrărilor de disertatie
Cerere de inscriere la examenul de disertatie