Finalizare studii - Master

Files

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE


Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Conducerea Sistemelor Electroenergetice (CSEE)

Componenta comisiei:

Președinte: Conf.dr.ing. Attila SIMÓ

Membrii: Prof.dr.ing. Doru VĂTĂU
               Conf.dr.ing. Alexandru BĂLOI
               Ș.l.dr. ing. Nicolae CHIOSA
               Ș.l.dr. ing. Ioan BORLEA
Secretar: Asist.dr.ing. Oana DULCĂ

Membrii supleanţi:
             Conf.dr.ing. Florin MOLNAR-MATEI
             Conf.dr.ing. Constantin BĂRBULESCU
 

Inscrierea la examen: până la data de 05.06.2024 , prin depunerea cererii pe Campus Virtual

Depunerea lucrării de disertație:  până la data de 07.06.2024, pe Campus Virtual

Susținerea examenului de disertație: 20.06.2024, ora 09:00, sala C002, conform programării care se va afișa cu o zi înainte;

Afișarea rezultatelor: 22.06.2024 pe CV

***************************************************

Reglementări referitoare la ciclul de master

***************************************************

Files
Ghid pentru elaborarea si redactarea lucrărilor de disertatie
Fisa de inscriere la examenul de disertatie

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE


Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Sisteme Inteligente în Ingineria Electrică (SIIE)

Componenta comisiei:

Președinte: Prof.dr.ing.  Sorin MUŞUROI

Membrii: Prof.dr.ing. Lucian TUTELEA
               Conf.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU
               Conf.dr.ing. Octavian CORNEA
               Ș.l.dr.ing. Dan-Cornel HULEA
Secretar: Ş.l.dr.ing. Marţian  MOŢ

Membrii supleanţi:
               Ș.l.dr.ing. Ana POPA
               Ș.l.dr.ing. Antheia RAICOV

Inscrierea la examen: până la data de 05.06.2024 , prin depunerea cererii pe Campus Virtual

Depunerea lucrării de disertație:  până la data de 07.06.2024, pe Campus Virtual

Susținerea examenului de disertație: 20.06.2024, ora 08:00, sala D104, conform programării care se va afișa cu o zi înainte;

Afișarea rezultatelor: 22.06.2024 pe CV

***************************************************

Reglementări referitoare la ciclul de master

***************************************************

Files
Ghid pentru elaborarea si redactarea lucrărilor de disertatie
Cerere de inscriere la examenul de disertatie