Board

Board Domeniu : Inginerie Electrică

Board specializare Licență : Electrotehnică

Board specializare Master : Electrotehnică și  Electronică de Putere

  1.  

Prof.dr.ing. Nicole MUNTEAN

  1.  

Conf.dr.ing. Alin ARGEȘEANU - Președinte

  1.  

Conf.dr.ing. Codruța ANCUȚI - Secretar

  1.  

Conf.dr.ing. Marian GRECONICI

  1.  

Ș.l.dr.ing. Ana POPA

  1.  

Drd.ing. Dan HULEA

  1.  

Dr.ing.Sever SCRIDON – Beespeed Automatizări S.R.L

  1.  

Dr.ing. Valeriu-Nicola OLĂRESCU – DIEHL CONTROLS

  1.  

Cosmin STELESCU - Student