Avizier

27.11.2023
Studenții care se regăsesc pe liste , să încarce cât mai rapid extrasul de cont bancar (emis pe numele lui) pe platforma student.upt.ro . Mai multe detalii vezi AICI.  
23.11.2023
Fondul de burse pe 3 luni 529.833 lei . Împărțirea fondului de burse, s-a făcut conform BCF nr.3/21.11.2023. Media de acordare a bursei de performanță diferă , datorită distribuirii fondului de...
20.11.2023
Studenții care beneficiază de BURSE , respectiv cei care solicita decontarea ABONAMENTELOR de transport în comun, trebuie să încarce pe platforma student.upt.ro , extrasul de cont, pe numele...
13.11.2023
Conform Hot.CA_UPT nr.173/07.11.2023 se aprobă termenele de plată , pentru taxele aferente anului universitar 2023/2024 .
13.11.2023
În atentia studenților admisi în anul 1, studenților integraliști, studenților neintegtraliști cu mai putin de 10 credite restante sau în an terminal: Studenții care se incadrează în una din cele 4...
09.11.2023
Criteriile de acordare a burselor speciale se stabilesc conform Adresei nr.29933/09.11.2023. Candidații își întocmesc punctajul, conform Anexei și transmit online la secretariatul facultății,...
08.11.2023
     Incepand cu anul universitar 2023/2024, abonamentele STPT vor fi decontate de catre universitate conform cu HCA 162/31.10.2023, după următoarea instrucțiune de lucru: Etape parcurse în...
07.11.2024
Conform noului regulament de acordare a burselor, dosarul de bursă socială se va întocmi  respectând ANUNȚUL UPT. Dosarele complete se depun FIZIC la secretariatul facultății, parter, începând cu...
03.11.2023
Metodologia privind acordarea de burse și alte forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master, forma cu frecvență, în...