Avizier

24.11.2022
Studentii care indeplinesc conditiile de bursa sociala si au solicitat laptop-uri incepand cu anul universitar 2022-2023, se pot prezenta, începând de mâine, 25.11.2022, ora 10:00, la Centrul de...
14.11.2022
Calendarul de desfășurare a concursului „Ioan de Sabata” pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în UPT  Perioadă                                 Activitate 14.11 – 21.11. 2022...
08.11.2022
Fond de burse  724806 lei din care 30% pentru burse sociale. Studenții care se regăsesc pe liste și nu au beneficiat până acum de bursă, urgent să trimită extrasul de cont bancar la adresele : - ...
02.11.2022
Conform adresei UPT 27674/01.11.2022, studenții din anii terminali,ciclul licență, care au restanțe la disciplinele din semestrul 2 din anii I, II și III, vor susține aceste examene până la data de...
20.10.2022
În anul universitar 2022/2023 anexa la contractul de studii se va completa online la adresa student.upt.ro (pe scurt: completăm, descărcăm, semnăm, scanăm, încărcăm și plătim (dacă este cazul) în...
14.10.2022
Criteriile de acordare a burselor speciale se stabilesc conform Adresei nr.25784/13.10.2022. Candidații întocmesc  punctajul, conform Anexei și depun dosarul cu fișa de punctaj și documentele...
11.10.2022
Conform adresei UPT 25483/11.10.2022 , dosarul de bursă socială de sem.I an universitar 2022-2023, va conține documentele enumerate la Anexa 1 cât și cererea tip  (completată și semnată). Cererea de...
05.10.2022
Posibilități pentru a participa la seminarul de Psihologia Educaţiei (o variantă, la alegere, pe săptămână): ·  Luni  12-14, sala SPM 202; ·  Luni  14-16, sala SPM 202; ·  Luni  16-18, sala SPM...