Avizier

24.05.2023
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse organizează împreună cu Casa de Cultură a Studenților Timișoara tabere studențești, cu o durată de 5 nopți de cazare, respectiv 6 zile, care se…
19.05.2023
Ordinul de ministru 4135/03.05.2023 publicat in Monitorul oficial al României permite achiziționarea de calculatoare pentru studenții care au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu…
17.05.2023
Programarea a 4-a  cu taxa pentru anii terminali licență și master. Studenții din anii terminali, care doresc sa beneficieze de o a 4-a prezentare, să trimită o CERERE pe următoarele adrese de e-…
02.05.2023
Criteriile de acordare a burselor speciale se stabilesc conform Adresei nr.10494/02.05.2023. Candidații întocmesc  punctajul, conform Anexei și depun dosarul cu fișa de punctaj și documentele…
18.04.2023
Studenții care se regăsesc pe liste și nu au beneficiat până acum de bursă, urgent să trimită extrasul de cont bancar la adresele :  - cristinela.serafincean@upt.ro - Inginerie Energetică  - ramona…
10.04.2023
Situația școlară pe sem.1 an univ.2022/2023 : Electrotehnică -Licență ISEE - Licență CSEE - Master SIIE/EEP - Master Vă rugăm verificați media și numărul creditelor, iar pentru probleme…
08.03.2023
Conform adresei UPT 5638/ 07.03.2023 , dosarul de bursă socială de sem.II an universitar 2022-2023, va conține documentele enumerate la Anexa 1 cât și CEREREA TIP  (completată și semnată). Cererea de…
21.02.2023
Taxele de scolarizare pentru semestrul I se mai pot plati, cu penalizare, pana in data de 28 februarie 2023. Dupa această dată notele obtinute la examenele din semestrul I nu vor mai fi validate de…
10.02.2023
În atenția studenților la zi din anii III şi IV la specializările Ingineria Sistemelor Electroenergetice, Inginerie Electrică și calculatoare, Energetică și Tehnologii Informatice și Electrotehnică…