Programare examene ani terminali

Prezentarea 3, an univ.2022/2023 - Discipline restante din sem. 2, anii I, II și III 

Conform adresei UPT 27674/01.11.2022 programarea  3 a examenelor restante de sem II, in contul anilor de studiu I, II si III, pentru studenții din anii terminali,se va încheia la data de 26.05.2023 . 

Vă rugăm, să vă anunțați intentia de participare la aceste examene cu cel putin 7 zile inainte, la cadrul didactic titular. La materiile unde nu sunt programări ( sunt max. 5 restanțieri) vă rugăm să contactați cadrul didactic titular pentru planificare.

Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Nr crt.

Disciplina

Data

Ora

    Titular disciplină

      Sala

1.

Electronică de putere

11.05.2023

12:00

Conf.univ.dr.ing.

Octavian CORNEA

      D101

2.

Maşini electrice 

09.05.2023

13:00

Ș.l.dr.ing.

                     Marțian MOȚ

      D109

3.

Partea electrică a centralelor

10.05.2023

15:00

Ș.l. dr.ing.

 Ilona BUCATARIU

      C219

4.

Transportul şi distribuţia energiei electrice

17.05.2023

14:00

Prof.univ.dr.ing.

Adrian PANĂ

      C116

 

 

 

Specializarea: Electrotehnică

Nr crt.

Disciplina

Data

Ora

Titular disciplină

Sala
1.1  Bazele electrotehnicii 1

    12.05.2023            

    

  11:00                       Ș.l.dr.ing.Dragoș URSU A215

1.

Matematici asistate de calculator

18.05.2023

16:00

Lector univ.dr.

Bogdan CĂRUNTU

A2 Chimie

2.

Bazele electrotehnicii 2

17.05.2023

14:00

Ș.l.dr.ing.

Daniela VESA

      A223

3.

Maşini electrice 2

15.05.2023

08:00

Prof.univ.dr.ing.

Lucian Tutelea

      C423

4.

Convertoare statice 1

10.05.2023

17:00

Conf.univ.dr.ing.

Cristian Lascu

      contactați CD

5. Știința Sistemelor                     15.05.2023                         18:00 

              Ș.l.univ.

       Ana- Maria   DAN

   sala A306