Oferta facultatii

Programe de studii - Domeniu Inginerie Energetică

Licență

Specializarea - Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISEE)

Specializarea - Energetică și Tehnologii Informatice (ETI)

Master Specializarea - Conducerea Sistemelor Electroenergetice (CSEE)

Electroenergetica Timișoara gestionează două programe de studii universitare, ambele în domeniul Inginerie Energetică: unul de licență, în specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice și celălalt de master, în cadrul programului Conducerea Sistemelor Electroenergetice.
Prin natura domeniului, care a fost, este, şi cu siguranţă va fi unul extrem de dinamic, în continuă dezvoltare. Prin cadrele lui didactice cu experiență și prestigiu internațional, Electroenergetica Timișoara ține pasul cu tehnologiile noi și pregătește inginerii viitorului în acest spirit. 
Validarea implementării tehnologiilor actuale de digitalizare a oricăror informații din jurul nostru, implicit a producerii, transportului, distribuţiei și consumului de energie electrică, reprezintă un deziderat al societății moderne în contextul dinamicii acesteia. Amânarea adoptării acestor tehnologii moderne poate accentua decalajul între disponibilitatea resursei de energie electrică și nevoile societății.

În epoca Internet of Things (IoT), conectivitatea digitală există peste tot, de la frigider sau mașina de spălat rufe, locuințe, clădiri de birouri, la rețeaua electrică. Este necesară găsirea unor soluții inovative de tip ”energie inteligentă” care colectează date, învață și furnizează informații detaliate exploatabile pentru a eficientiza utilizarea energiei și continuitatea alimentării (concepte cum ar fi microrețele inteligente, rețele inteligente, orașe inteligente). Integrarea surselor de energie regenerabile, eficientizarea stocării energiei electrice sunt alte tematici în care studenții și absolvenții noștri trebuie să aducă contribuții importante.
Prioritatea Departamentului de Electroenergetică este să pregătească specialiști în electroenergetică, utili creșterii calității vieții și a mediului prin îmbunătățirea managementului energiei electrice. Pentru a răspunde acestor provocări, Departamentul de Electroenergetică, împreună cu cei mai importanți angajatori din regiunea de vest a României au pregătit un program multidisciplinar, în care pe lângă disciplinele tradiționale, unde sunt prezentate conceptele de bază necesare unui specialist în electroenergetică, s-au introdus o serie de discipline care să faciliteze integrarea tehnologiilor noi în acest domeniu. Astfel, au luat naștere disciplinele cu tematici referitoare la tehnologia informației, programarea calculatoarelor: Matlab, Matlab Simulink în electroenergetică, resurse regenerabile de energie electrică, instrumentație virtuală - Labview, microcontrolere, sisteme încorporate, SCADA, audit electroenergetic, automatizări industriale.
În această direcție, pentru susținerea procesului didactic și de cercetare, Departamentul de Electroenergetică în colaborare cu mediul economic a dotat cu tehnologii moderne, actuale (hardware și software) laboratoare deja existente, dar a și construit laboratoare noi la standarde europene:

Departamentul de Electroenergetică întărește rolul de formator și prin seriozitatea cu care tratează practica studenților în anii 1, 2, 3, respectiv efectuarea unui stagiu pentru pregătirea lucrării de diplomă în cadrul unei companii pentru anii terminali, având acorduri de colaborare semnate cu cei mai importanți angajatori din regiunea de vest a României.
Datorită faptului că Departamentul de Electroenergetica Timișoara promovează relația studenților cu mediul economic, aceștia din urmă vin cu o serie de oferte de bursă în timpul studiilor, urmând ca la finalizarea studiilor beneficiarii burselor să treacă pe un loc de muncă garantat.
Prin rezultatele obținute, prin recunoașterea acestora la nivel național și internațional, Departamentul de Electroenergetică este unul dintre pilonii de bază ai învățământului electroenergetic românesc.

 

Programe de studii - Domeniul Inginerie Electrică

Licență

Specializarea - Electrotehnică (ET)

Specializarea - Inginerie Electrică și Calculatoare (IEC)

Master

Specializarea - Electrotehnică și Electronică de Putere (EEP)

Specializarea - Sisteme Inteligente în Inginerie Electrică (SIIE)

 
Evoluția contemporană a domeniului Inginerie Electrică este determinată de revoluțiile din zonele automotive (prin impunerea automobilelor hibride și full-electric și prin creșterea gradului de electrificare al celor clasice și prin creșterea importanței bateriilor electrice, ce au devenit un factor esențial în asigurarea satisfacerii cerințelor clienților în raport cu automonia oferită ), din domeniul energiilor regenerabile (pe partea de producere la randamente cât mai mari, introducerea conceptului de rețele inteligente, dar și pe partea de stocare a energiei electrice), din domeniul IoT (Internet of Things, care impune regândirea tuturor echipamentelor electrocasnice dar și, mai nou, a celor din zona industrială, medicală, de clădiri inteligente și de servicii publice – alimentare cu apa, energie, transport public, gestionarea deşeurilor, iluminat public). Toată această nouă revoluție industrială, numită de experți industrie de generația a 4-a, în esență introduce conceptul de SMART tuturor domeniilor considerate tradiționale. Vorbim astăzi de case smart, de clădiri smart, de orașe smart, iar în jurul nostru sunt prize smart, întrerupătoare smart, frigidere smart, aspiratoare smart. 
Efectul asupra vieții este cuprins în două mari direcții:
  • eficiența energetică, respectiv consumuri tot mai mici;
  • creșterea gradului de siguranță și confort al vieții, de la deplasare, la sistemele de sănătate, de locuire și de muncă.
Pentru a răspunde acestor provocări, Departamentul de Inginerie Electrică a reușit să îmbine domeniile tradiționale, unde sunt prezentate conceptele de bază necesare unui specialist în Inginerie Electrică, precum și prezentarea domeniilor noi și integrarea acestora în tehnologiile tradiționale. S-au dezvoltat astfel predarea limbajelor de programare, a tehnicilor de modelare și simulare, a sistemelor de automatizare industrială cu PLC și SCADA, a sistemelor cu microcontrolere, a noilor topologii și echipamente din zona electronicii de putere cu aplicații în automobilul electric și al energiilor regenerabile.

De asemenea, în cadrul laboratoarelor departamentului se desfășoară activitatea de cercetare, în care sunt implicați și studenții din anii terminali, la elaborarea lucrărilor de licență și disertație, precum şi tinerii doctoranzi pentru aspectele practice ale tezelor de doctorat. 

Principalele direcții de cercetare desfășurate în laboratoarele de cercetare ale Departamentului de Inginerie Electrică, sunt:
  • Cecetare în domeniul dezvoltării de noi elemente de execuţie;
  • Cercetare în domeniul dezvoltării sistemelor de control şi testare în acţionări electrice;
  • Cecetare în echipamente de automatizare şi monitorizare (SCADA) indutriale;
  • Cercetare în dezvolatrea echpamentelor cu electronică de putere;
  • Cercetare în sisteme de iluminat şi electrotehnologii moderne.
Măsura calității procesului educațional este cel mai bine rezumată de interesul angajatorilor din Timișoara, Timiș, dar și din străinătate, pentru absolvenții secției de Inginerie Electrică. Este semnificativ să amintim contractul semnat de Departamentul Inginerie Electrică cu importantul concern german DEUTSCHE BAHN AG, care a decis să ofere studenților noștri, burse universitare pe durata a doi ani, III-IV Licență sau I-II Master, pentru a-i determina astfel ca ei să se angajeze la finalizarea studiilor în cadrul concernului, care este cel mai mare operator feroviar din Europa și unul din cei mai mari angajatori ai Germaniei. De asemenea studenților cuprinși în programul de burse li se oferă posibilitatea de a efectua stagii de practică în Germania.