Asigurarea calităţii

În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică și Energetică, ca şi în cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, managementul calităţii proceselor constituie o prioritate.

Asigurarea calităţii educaţiei exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate şi este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale, de elaborare, planificare şi implementare de programe de studii, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate (Legea învățământului nr. 1/2011).

DOCUMENTE DIRECTOARE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII CALITĂȚII


Comisiile de asigurare a calităţii sunt următoarele:


La nivelul facultăţii:

Preşedinte  Comisie

Conf.univ.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU

Coordonator  Comisie

Conf.univ.dr.ing. Attila SIMÓ

Membrii  Comisiei

Prof.univ. dr.ing. Lucian TUTELEA 

Prof.univ.dr.ing. Flaviu-Mihai FRIGURĂ-ILIASA 

    Conf.univ.dr.ing. Florin-Stelian MOLNAR-MATEI-COZMA

    Conf.dr.ing. Codruța-Mihaela ANCUȚI 

    Conf.univ.dr. Gheorghe ȚIGAN

Reprezentant  al  angajatorilor

Dr.ing. Sever  SCRIDON- S.C. BeeSpeed  Automatizări  SRL

Reprezentant   al  studenţilor

Cosmin STELESCU


La nivelul departamentului de Inginerie Electrică:

Preşedintele  Comisiei

Conf.univ.dr.ing. Marius-Alin ARGESANU

Coordonator  Comisie

Conf.univ.dr.ing. Codruta Mihaela ANCUTI

Evaluarea și analiza calității pe linie didactică

Asist.univ.dr.ing. Antheia RAICOV

Evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare

Conf.univ.dr.ing. Octavian CORNEA

Reprezentant   al  studenţilor

Sonia Georgeta ANDOLA

La nivelul departamentului de Electroenergetică:

Preşedintele  Comisiei

Conf.univ.dr.ing. Florin MOLNAR-MATEI

Coordonator  Comisie

Conf.dr.ing. Constantin  BĂRBULESCU

Referent cu  evaluarea  şi  analiza calităţii  pe  linie  didactică

Conf.dr.ing. Alexandru  BĂLOI

Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie  de cercetare

Şef lucrări dr.ing. Ioan  BORLEA

Reprezentant   al  studenţilor

Stud. Adelina NISTOR 

La nivelul departamentului de Bazele Fizice ale Ingineriei:

Preşedintele  Comisiei

Conf.dr.ing. Marian  GRECONICI

Coordonator  Comisie

Conf.univ.dr.fiz. Nicolina POP

Referent cu  evaluarea  şi  analiza calităţii  pe  linie  didactică

Șef de lucrări dr.ing. Dana VESA

Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie  de cercetare

Șef de lucrări dr.fiz. Delia TRIF TORDAI

Reprezentant   al  studenţilor