Practica studenţilor la Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

Cadrul legislativ

Ordin nr. 3955/9.05.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat și a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat
 
Legea nr. 258/19.07.2007 privind practica elevilor și studenților

Reglementări interne

Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților în UPT
           (aprobat prin HS nr.112/14.05.2020)

REGULAMENT PRIVIND CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PRACTICII STUDENȚILOR ÎN FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTROENERGETICĂ

 

Pentru o mai bună desfășurare a activității de practică, vă transmitem, în continuare, cateva lămuriri suplimentare: 

  • Tabelul cu companiile cu care avem incheiate documente de colaborare, pentru anul universitar 2023-2024, este disponibil aici.

              Această listă trebuie consultată periodic deoarece va fi actualizată ori de câte ori apar modificări!

  • Lista de la punctul anterior NU este restrictivă. Studenții sunt liberi să își aleagă și alte firme pentru practică cu condiția să fie firme din zona specializării. În acest caz, documentele de practică (Acord cadru de colaborare, Protocol de colaborare, Anexa 3) se semnează de către student și firma colaboratoare (este suficient ca aceastea să fie facute de un singur student și nu de toți studenții care doresc să facă practica la compania respectivă), apoi se transmit: 
    • electronic cadrului didactic titular (responsabil de practică), care le verifică și le semnează, urmând să le trimită electronic pe adresa practica@upt.ro

    • sau prin poștă / curierat rapid la secretariatul Facultății de care aparțin, ulterior acestea ajung la cadrul didactic titular (responsabil de practică), care le verifică și le semnează, urmând să le trimită electronic pe adresa practica@upt.ro / sau prin curierul Facultății la cam. 311 Rectorat / Practica;

Lista cu responsabilii de practică 

  • Documentele de practică necesare a fi semnate de conducerea UPT, nu vor fi semnate, dacă nu au fost completate cu toate datele solicitate în document și nu sunt semnate de student, cadrul didactic (responsabil de practică), firma colaboratoare;
  • După ce documentele de la punctul anterior sunt semnate de către conducerea UPT, ele sunt transmise prin curier intern la secretariatul Facultății care le scanează și le transmite studenților.

Formulare pentru studenți


Note: 

  • Formularele se pot completa fie electronic (folosiți formatul "template" atașat formularului ales) fie manual (folosiți formatul "pdf" atașat formularului ales)
  • Anexele 1, 3, 4, 5, 6, 7 sunt Anexe la Regulamentul privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților în UPT (HS 112/14.05.2020).

Mai multe detalii legate de practică se găsesc pe site-ul Universității Politehnica Timișoara.