Mesajul Decanului

Dragi Prieteni,


     Începuturile învățământului superior electrotehnic în Timișoara se confundă cu începuturile Școlii Politehnice timișene.
     De când a luat ființă, facultatea noastră fost absolvită de mii de studenți, mulți dintre aceștia devenind nume de referință în domeniu, contribuind la dezvoltarea industriei electrotehnice și a electroenergeticii din România, și nu numai. Valorosul corp profesoral al facultății a fost acela care a ținut mereu aprinsă făclia care a luminat calea acestor aproape o sută de generații de studenți, a proiectat, construit și dezvoltat în timp acest prețios lăcaș de învățământ și de cultură
     Acum, la ceas aniversar, încercam sa facem un arc peste timp si sa facem o scurtă retrospectivă. 
     În anul 1923 profesorul Alexandru Nicolau devine titular al Catedrei de Mașini Electrice iar în anul 1925 se înființează Catedra de Electricitate, titularul acesteia fiind profesorul emerit Plauţius Andronescu, revenit în țară din Elveția, unde era privat-docent la Politehnica din Zurich. 
     De asemenea, a înființat în 1928 și primul laborator cu caracter electric din cadrul Școlii Politehnice.
     Ca reper mai putem menționa anul 1933 când s-a înființat Facultatea de Mecanică și Electricitate (Electromecanică)
     Anul de naștere al facultății este însă 1948, an când prin reforma învățământului, Școala Politehnică din Timișoara devine Institut Politehnic, cuprinzând patru facultăți, printre care si Facultatea de Electrotehnică. 
     Începând cu anul 2002, Facultatea de Electrotehnică și-a schimbat denumirea în Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică și pregătește ingineri în domeniile inginerie electrică și inginerie energetică. 
     Facultatea oferă studenților săi cunoștințele și competențele necesare pentru o carieră de succes în domeniul ingineriei, precum și capacitatea de autoperfecționare continuă. 
     Azi, absolvenții noștri sunt implicați în dezvoltarea noilor domenii cum ar fi case, orașe și rețele inteligente, vehicule hibride și electrice, automatizări industriale și electronică de putere, internetul lucrurilor, ș.a.m.d.
     Acum, când gândurile ne poarta prin istoria politehnicii și a facultății noastre, vă invit dragi colegi și studenți, să fim recunoscători înaintașilor noștri care au gândit și au pus bazele acestei școli. Consider că acum este momentul să privim și în viitor și, prin înalta calitate a actului educațional să facem astfel încât să devenim noi înșine modele pentru generațiile viitoare. 

 

                                                                                                                                    Decan,
                                                                                                                     Conf.dr.ing. Ciprian Sorândaru