Informaţii Burse

Universitatea Politehnica Timișoara promovează performanța în rândul studenților, facilitează accesul la servicii educaționale pentru cei proveniți din medii socio-economice defavorizate și asigură unui climat de echitate în învățământul superior românesc.

Metodologia privind acordarea de burse și de alte forma de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master, în Universitatea Politehnica Timișoara, valabil începând de anul universitar 2023-2024 se acordă următoarele tipuri de burse:

Burse pentru rezultate academice

Bursele de studiu sunt oferite ca recompensă a performanței academice, în funcție de media de bursă.

Media de bursă este reprezentată de:

  1. media de la concursul de admitere în cazul studenților în anul 1 licență și master (semestrul 1) și
  2. de media notelor pe semestrul anterior, dacă toate disciplinele au fost promovate (anul 1 semestrul 2, anii 2, 3, 4 licență, respectiv anul 1 semestrul 2 și anul 2 master).

Cuantumurile burselor:

  • Burse de performanță I (1500 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă egală cu 10.
  • Burse de perfomanță II (1200 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă mai mare sau egală cu 9.5 și mai mică de 10; 
  • Bursele de performanță I nu se acordă studenților din anul I ciclul licență, conform regulamentului (Art.10 din Regulamentul de burse).
  • Burse de merit I (700 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă mai mare sau egală cu 9 și mai mică de 9.5; în cazul studenților la ciclul de master, pragul minim de acordare a bursei este decis de către Biroul Consiliului Facultății, iar bursele se acordă într-un număr limitat și în limita bugetului disponibil.
  • Burse de merit II (600 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă mai mică de 9; în cazul studenților la ciclul de master, se acordă în număr limitat la studenții sub pragul minim decis de către Biroul Consiliului Facultății, în limita bugetului disponibil.

 

Burse sociale

Bursele sociale au un cuantum de 900 RON/lună și sunt menite să sprijine studenții aflați în diverse dificultăți socio-economice sau medicale, cu o vârstă mai mică de 35 de ani.

Criteriul principal de acordare a bursei sociale este ca studentul în cauză să fi promovat anul universitar anterior celui în curs, sau, în cazul semestrului 2, să fi obținut cel puțin 10 credite în semestrul 1 al anului universitar curent și să aibă ca statut la începutul anului în curs un altul decât „reînmatriculat” sau „reînmatriculat cu transfer”.

Aceste burse sunt acordate studenților din următoarele categorii:

  • orfani de unul sau ambii părinți, respectiv dacă li s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și nu realizează venituri peste plafonul de acordare a bursei sociale;
  • bolnavii de TBC, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, anchilozantă sau reumatism articular;
  • cei a căror familie nu a obținut, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului, un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariu de bază minim net pe economie.

Bursa socială  poate fi cumulată cu alte burse.

 

Burse speciale masteranzi

În vederea promovării și susținerii activității de cercetare științifică a studenților de la programele de studii universitare de master, Universitatea Poliehnica Timișoara acordă din veniturile proprii , burse speciale pentru studenții masteranzi.

Detalii despre acordarea burselor speciale pentru studenții masteranzi .

Bursele speciale masteranzi au un cuantum de 500 RON/lună, se acordă semestrial și poate fi cumulată cu orice tip de bursă.

 

Informații suplimentare

1. În cazul burselor sociale pentru fiecare semestru trebuie depus dosar (chiar dacă ați avut bursă semestrul anterior).

Procedura de acordare se afișează în fiecare semestru pe Avizierul electronic și se trimite către sefii de ani.

2. În cazul burselor de studiu, pe sem. 2, ele se vor afișa după încheierea celor trei prezentări la disciplinele din sem 1.

3. Extras de cont depun doar cei care nu avut avut bursă niciodată sau cei care și-au schimbat contul bancar.

4. Extrasul de cont trrebuie să fie pe numele studentului care primește bursă și doar de la băncile : BRD, BCR, ING, Transilvania și Raiffeisen.

5. Rezultatele se afișează pe Avizierul electronic.

 

Files
Regulament privind acordarea de burse si ajutoare sociale pentru studentii ciclurilor de invatamant universitar de licenta si master in Universitatea Politehnica Timisoara