Analiza şi Optimizarea Regimurilor Sistemelor Electroenergetice