Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică și Energetică