Contact Facultate

Decanat - Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

Secretara șefă

     Adriana Mariș

adriana.maris@upt.ro

Tel: 0256-403385
Fax: 0256-403384

Program de lucru cu publicul:
Luni-Joi: 10:30 - 12:30
Vineri: 10:30 - 12:30

Secretariat - Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

Licență - Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISEE)

Master: Conducerea Sistemelor Electroenergetice (CSEE)

Secretara

    Cristinela SERAFINCEAN

cristinela.serafincean@upt.ro

Tel: 0256-403386

Program de lucru cu publicul:
Luni-Joi: 10:30 - 12:30
Vineri: 10:30 - 12:30

Licență - Electrotehnică (ET)

Master: Electrotehnică și Electronică de Putere (EEP)

Secretara

    Ramona RAȚ

ramona.rat@upt.ro

Tel: 0256-403381

 

Locatie
Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2, RO-300223, Timişoara, România