De ce facultatea noastra?

Cine suntem?

#NoiPunemLumeaInMiscare         #NoiDamSensEnergiei        #UPT100

Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică de aproape opt decenii îndeplinește cu succes misiunea de a coordona activitatea didactică și de cercetare științifică din cadrul profilurilor electrotehnic și electroenergetic, formând specialiști de calibru internațional.
În preocuparea de a asigura viitorilor absolvenți competențele necesare pentru o inserție cât mai ușoară în mediul economic, colectivul de cadre didactice este continuu preocupat de adaptarea conținuturilor materiilor la cerințele acestui mediu.  Astfel, oferta facultății este astăzi deosebit de generoasă, absolventul nostru putând aborda, cu egale șanse, cariere profesionale din domeniile electrotehnică, electroenergetică, electronică, calculatoare industriale (hard și soft) etc.
Procesul de învățământ înFacultatea de Inginerie Electrică și Energetică este organizat pe două domenii de studiu: Inginerie Electrică și Inginerie Energetică, reprezentate de patru specializări: cele noi Inginerie Electrică și Calculatoare (IEC) și Energetică și Tehnologii Informatice (ETI), și cele de tradiție, Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISEE) și Electrotehnică (ET).
.

VIDEO prezentare!

Specializările de licență pentru care te poți pregăti alături de noi:

Domeniul / durată Specializarea Număr maxim de locuri fără taxă* Modalitate de admitere / media de admitere (m)
Inginerie Electrică - 4 ani

Electrotehnică (ET)

Inginerie Electrică și Claculatoare (IEC)

110

CONCURS DE DOSARE

m = media la bacalaureat

Inginerie Energetică - 4 ani

Inginerie Sistemelor Electroenergetice (ISEE)

Energetică și Tehnologii Informatice (ETI)

120

*hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021

Specializările de master pentru care te poți pregăti alături de noi:

Domeniul / durată Specializarea
Inginerie Energetică - 2 ani Conducerea Sistemelor Electroenergetice (CSEE)
Inginerie Electrică - 2 ani

Electrotehnică și Electronică de Putere (EEP)

Sistemele Inteligente în Inginerie Electrică (SIIE)

 

Ce carieră profesională poți îmbrățișa după absolvire?

#internship                            #trainee

Majoritatea studenților noștri cu rezultate bune au ocazia, încă în timpul facultății, să testeze și să perfecționeze abilitățile, cunoștințele prin intermediul internship-urilor, oferite de cei mai importanți angajatori din regiunea de Vest a României, pe perioada vacanței de vară.

#inginer  #angajatipeToateMeridianeleLumii    #antreprenor

Absolvenții Facultății de Inginerie Electrică și Energetică au diverse posibilități de angajare și pot construi o carieră de succes în diverse domenii: automatizarea proceselor industriale, proiectarea/dezvoltarea echipamentelor cu electronică de putere, industria automotive, proiectarea, execuția  și exploatarea instalațiilor electrice la orice nivel de tensiune, a sistemelor de alimentare cu energie electrică, a sistemelor de iluminat, manageri energetici, producere, transport și distribuție a energiei electrice, supraveghere și a sistemelor de compensare a puterii reactive/deformante.
Atât flexibilitatea cât și larga acoperire ale domeniilor din cadrul facultății, permit absolvenților cu spirit antreprenorial să își pornească și să dezvolte propriile afaceri.     

 

De ce să ne alegi pe noi? / Ce îți oferim?

#multidisciplinaritate          #LaboratoareModerne

#DascalicuPrestigiuInternational              #PracticaPePrimulLoc

#AngajabilitateRidicata               #Burse

Prioritatea Facultății de Inginerie Electrică și Energetică este să pregătească specialiști de talie internațională în domeniile inginerie electrică și electroenergetică.
Pentru a răspunde acestor provocări, facultatea, împreună cu cei mai importanți angajatori din regiunea de vest a României au pregătit programe multidisciplinare, în care pe lângă disciplinele tradiționale, unde sunt prezentate conceptele de bază necesare formării unui specialist în aceste domenii, s-au introdus o serie de discipline care să faciliteze integrarea tehnologiilor noi.
Pentru punerea în practică a teoriilor predate de dascăli cu experiență și prestigiu internațional facultatea vine în întâmpinarea studenților cu laboratoare dotate cu tehnologii moderne, actuale și cu stagii de practică organizate, în toți anii de studiu, în cadrul companiilor partenere (Schneider, Siemens, ABB, Hella, Continental, Enel, Hidroelectrica, Transelectrica etc.).
Efortul studenților noștri este răsplătit prin burse de studii: burse de performanță, burse de merit. De asemenea, facultatea sprijină pe studenții săi și prin burse sociale. Companiile partenere vin în întâmpinarea studenților, care au rezultate excepționale la învățătură, cu burse anuale.
Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică pune mare accent și sprijină mobilitățile internaționale în cadrul cărora studenții noștri au ocazia să cunoască alte culturi, să descopere obiceiurile din alte țări și să îmbogățească considerabil bagajul de cunoștințe.
Absolvenții Facultății de Inginerie Electrică și Energetică au un procent ridicat de angajare la finalizarea studiilor, respectiv peste 90% la finalizarea etapei de master.

#asiguramViitorul                 #studentiipePrimulLoc

 

Ce spun studenții, absolvenții și angajatorii despre noi?

#nemandrimcuEi                  #AlegeET&EE                        #cautamCOLEGI

Imaginați-vă cum ar arăta viața noastră fără energie electrică. Haideți să aflați și voi:

  • Cum se construiește și cum funcționează automobilul electric;
  • Cum se poate obține energia verde din surse regenerabile;
  • Ce sunt, cum se construiesc și cum funcționează orașele, rețelele electrice și casele inteligente;
  • Cum se integrează IoT în domeniile electric și energetic.

Asculta un scurt interviu cu Oana!

 

FacebookFacultatea de Inginerie Electrică și Energetică din Timisoara | Facebook

InstagramFacultatea de Inginerie Electrică și Energetică • Instagram