Fise discipline Master

Specializarea Conducerea Sistemelor Electroenergetice (Master - 2 ani)

Anul I

Anul II

 

Specializarea Electrotehnică și Electronică de Putere (Master - 2 ani)

Anul I

Anul II