Centru de cercetare Analiza şi Optimizarea Regimurilor Sistemelor Electroenergetice