Programe de studii universitare de LICENȚĂ acreditate, organizate de Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

 

INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ENERGETICĂ

Inginerie electrică (20.20.90)

 

 

 

 

Electrotehnică (20.20.90)
 

Inginerie Electrică și Calculatoare

I-IV
 

I-IV

pdf


pdf

Inginerie energetică (20.20.110)

 

 

 

 

 

Ingineria sistemelor electroenergetice (20.20.110.10)

I-IV

pdf

 

Energetică și tehnologii informatice

 

I-IV

 

pdf