Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

 

Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

1. Electrotehnica si Electronica de Putere (EEP)

Inginerie electrica

I, II

pdf

 20.20.10

2. Sisteme Inteligente în Inginerie Electrică (SIIE) Inginerie electrica I, II pdf  

2. Conducerea Sistemelor Electroenergetice (CSEE)

Inginerie energetica

I, II

pdf

 20.20.20