Finalizare studii - Licenta

Files

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA


Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISEE)

Componenta comisiei:

Președinte: Prof.dr. ing. Adrian PANĂ

Membrii: Prof.dr.ing. Flaviu FRIGURĂ-ILIASA
               Conf.dr. ing. Constantin BĂRBULESCU
               Conf.dr.ing. Florin Matei MOLNAR
               Ș.l.dr.ing. Ilona BUCATARIU
Secretar: Ș.l.dr.ing. Felicia BĂLOI

Membrii supleanţi:
             Conf.dr.ing. Alexandru BĂLOI
             Conf.dr.ing. Attila SIMÓ

 

Perioada examenului de licenta: 07.09.2023, ora 10:00,  sala C002

***************************************************

Taxa pentru sustinerea examenelor de finalizare - Examen de licenta - 600 Lei

Hotarare aici!

Informatii plati aici!

***************************************************

Reglementări referitoare la ciclul de licenţă

***************************************************

Files
Ghid pentru elaborarea si redactarea lucrărilor de licenta
Fisa de inscriere la examenul de licenta

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA


Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica (ET)

Componenta comisiei:

Președinte: Conf.dr.ing. Alin ARGEȘEANU

Membrii: Conf.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU
               Ș.l.dr.ing. Marcus SVOBODA
               Ș.l.dr.ing. Daniela VESA
               Ș.l.dr.ing. Ana POPA
Secretar: As.dr.ing. Antheia RAICOV

Membrii supleanţi:
             Conf.dr.ing. Codruța-Mihaela ANCUȚI
             Conf.dr.ing. Octavian CORNEA

 

Perioada examenului de licenta: 07.09.2023, ora 10:00, sala D104

***************************************************

Taxa pentru sustinerea examenelor de finalizare - Examen de licenta - 600 Lei

Hotarare aici!

Informatii plati aici!

***************************************************

Reglementări referitoare la ciclul de licenţă

***************************************************

Files
Ghid pentru elaborarea si redactarea lucrărilor de licenta
Fisa de inscriere la examenul de licenta