Fișe discipline Licenta

Specializarea Electrotehnică (Licență - 4 ani, Domeniul Inginerie Electrică)

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

 

Specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice (Licență- 4 ani, Domeniul Inginerie Energetică)

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

 

Specializarea Inginerie Electrică și Calculatoare (Licență- 4 ani, Domeniul Inginerie Electrică)

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

 

Specializarea Energetică și Tehnologii Informatice (Licență- 4 ani, Domeniul Inginerie Energetică)

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV