Programare examene ani terminali

Prezentarea a 3-a, an univ.2021/2022 - Discipline restante din sem. II, anii I, II și III 

Conform adresei UPT 22875/09.11.2021 programarea a 3-a a examenelor restante de sem II, in contul anilor de studiu I, II si III, pentru studenții din anii terminali,se va încheia la data de 25.05.2022 .

Vă rugăm, să vă anunțați intentia de participare la aceste examene cu cel putin doua zile inainte la cadrul didactic titular. La materiile unde nu sunt programări ( sunt max. 5 restanțieri) vă rugăm să contactați cadrul didactic titular pentru planificare.

Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Nr crt.

Disciplina

Data

Ora

Titular disciplină

Link autoinrolare Campus Virtual
 1.  

Matematici  speciale

 

 

Conf.univ.dr.

Doru PĂUNESCU

Contactați titularul de disciplină
 1.  

Matematici asistate de calculator

 

 

Lector univ.dr.

Bogdan CĂRUNTU

Contactați titularul de disciplină
 1.  

Bazele electrotehnicii 1

24.05.2022

18:00

Ș.l.dr.ing.

Ildiko TATAI

Online
 1.  

Termotehnică și mașini termice

16.05.2022

18:00

Prof.univ.dr.ing.

 Floriana STOIAN

Online

https://cv.upt.ro/course/view.php?id=3646

 

 1.  

Electronică de putere

 

 

Conf.univ.dr.ing.

Octavian CORNEA

Contactați titularul de disciplină
 1.  

Bazele energeticii şi conversia energiei

 

 

Ș.l. dr.ing.

Ioan BORLEA

Contactați titularul de disciplină
7.

Aplicații MatLab în energetică

            

Ș.l. dr.ing.

Ioan BORLEA

Contactați titularul de disciplină

8.

Maşini electrice 

 

 

Ș.l.dr.ing.

              Marțian MOȚ

Contactați titularul de disciplină

9.

Partea electrică a centralelor

21.05.2022

14:00

Ș.l. dr.ing.

 Ilona BUCATARIU

Online

10.

Transportul şi distribuţia energiei electrice

17.05.2022

18:00

Prof.univ.dr.ing.

Adrian PANĂ

Online
11. Instrumentație virtuală             

Conf.univ.dr.ing.

Alexandru BĂLOI

Contactați titularul de disciplină
12. Electrotehnologii      19.05.2022     16:00

Ș.l. dr.ing.

 Ilona BUCATARIU

Online

 

 

 

Specializarea: Electrotehnică

Nr crt.

Disciplina

Data

Ora

Titular disciplină

Link autoinrolare Campus Virtual
 1.  

Matematici speciale

 

 

Conf.univ.dr.

Doru PĂUNESCU

Contactați titularul de disciplină
 1.  

Matematici asistate de calculator

 

 

Lector univ.dr.

Bogdan CĂRUNTU

Contactați titularul de disciplină
 1.  

Bazele electrotehnicii 2

19.05.2022

10:00

Ș.l.dr.ing.

Daniela VESA

Online
 1.  

Fundamente de inginerie mecanică și solicitări mecanice

 

 

Ș.l.dr.ing.

Ramona NAGY

Contactați titularul de disciplină
 1.  

Marketing

 

 

Ș.l.dr.ing.

Sabina POTRA

Contactați titularul de disciplină

6.

Algoritmi de simulare în ingineria electrică

 

 

Conf.univ.dr.ing.

Codruța ANCUȚI

Contactați titularul de disciplină

7.

Tehnici de măsurare și senzori

 

 

Conf.univ.dr.ing.

Ciprian Sorandaru

Contactați titularul de disciplină

8.

Maşini electrice 2

18.05.2022

16:00

Prof.univ.dr.ing.

Lucian Tutelea

Online

9.

Convertoare statice

23.05.2022

17:00

Conf.univ.dr.ing.

Cristian Lascu

Online

10.

Analiza cu element finit a sistemelor electrice

 

 

Ș.l.dr.ing.

Ana Popa

Contactați titularul de disciplină
Files