Board

Board Domeniu : Inginerie Energetică

Board specializare Licență : Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Board specializare Master : Conducerea Sistemelor Electroenergetice

  1.  

Prof.dr.ing.Adrian PANĂ

  1.  

Prof.dr.ing. Flaviu-Mihai FRIGURĂ-ILIASA

  1.  

Conf.dr.ing.Florin MOLNAR-MATEI - Președinte

  1.  

Conf.dr.ing.Constantin BĂRBULESCU - Secretar

  1.  

Dr.ing. Nicole CHIOSA- C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

  1.  

Dr.ing. Eugen TICULA – Enel Distribuție Banat S.A.

  1.  

Paul-Constantin BĂLESCU - Student