Departamentul de INGINERIE ELECTRICĂ al Universităţii Politehnica Timişoara

     Departamentul de Inginerie Electrică este continuatorul unor catedre de tradiţie în cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică din Timişoara, şi anume: Maşini electrice, respectiv Utilizări ale energiei electrice, înfiinţate în anul 1948, care au dat industriei, cercetării şi învăţământului superior tehnic românesc valori recunoscute în ţară şi peste hotare.

Dintre personalităţile marcante, cu adevărat deschizătoare de drumuri în domeniul învăţământului superior electrotehnic, amintim pe academicianul Corneliu Mikloşi, care a condus Catedra de Utilizări ale Energiei Electrice în perioada 1948-1957, fiind primul profesor conducător de doctorat, din cadrul Facultăţii de Electrotehnică. Activitatea academicianului Corneliu Mikloşi a fost deosebit de vastă şi complexă, atât în planul învăţământului tehnic superior timişorean, începând cu anul 1920, cât şi în domeniul cercetării ştiinţifice şi al managementului unităţilor industriale, fiind un cadru didactic exemplar, un cercetător ştiinţific novator şi un director de intreprindere competent.

Un alt nume de referinţă este cel al profesorului Alexandru I. Nicolau, care în 1923 a înfiinţat Laboratorul de Maşini Electrice al Şcolii Politehnice timişorene, în care s-au instruit, de-a lungul timpului, 52 de promoţii de studenţi.

În ultimele decenii, departamentul nostru a avut pe frontispiciu nume de prestigiu din Electrotehnica românească, cum sunt: academicianul profesor Toma Dordea, nume de referinţă în şcoala de maşini electrice, precum şi profesorii Ioan Novac şi Eugen Seracin, membri marcanţi ai domeniului de maşini şi acţionări electrice.

La ora actuală, în colectivul departamentului există un membru al Academiei Române (prof. dr. ing. Ion Boldea), precum şi doi membri al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (prof.dr.ing. Ioan Şora, prof.dr.ing. Ion Boldea).

Departamentul de Inginerie Electrică şi catedrele precursoare, din cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică Timişoara au dat, de-a lungul timpului, promoţii de ingineri, cadre didactice universitare şi cercetători valoroşi, adevăraţi mesageri ai unei şcoli performante, recunoscute şi prestigioase. Amintim aici cei peste 220 doctor-ingineri, formaţi de către cadrele didactice proprii, 5 membri ai Academiei Române care au fost sau sunt cadre didactice proprii ale Universităţii Politehnica Timişoara, precum şi alţi 5 membri ai Academiei Române, absolvenţi ai şcolii electrotehnice timişorene, care au activat în alte instituţii din ţară.

Istoria se clădeşte pe recunoştinţa faţă de înaintaşi şi pe strădania noastră, a dascălilor şi studenţilor. Şi astfel, ea merge mai departe ...