Instructaj PSI şi SSM

Files
HG 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
Ghid de securitate si sanatate in munca privind semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca
HG 1028/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca
HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca
HG 300/2.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile
HG 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca
HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006
955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006
HG 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor
NORME DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNITĂłILOR CU PROFIL DE ÎNVĂTĂMÂNT SI EDUCATIE
Reguli si masuri de protectie civila in institutiile de invatamant
Reguli de comportare in caz de cutremur
Modul de utilizare al stingatoarelor de incendiu