You are here

PRACTICA DE VARĂ

PRACTICA DE VARĂ

23.06.2020 - 14:08

Practica de vară pentru anul I , II și III - 2019/2020

 Reglementări interne

§  Practica de vara se poate efectua doar in companiile cu care UPT are acord si protocol de colaborare

§  Daca compania nu se regaseste in lista din link-ul de mai jos, atunci studentul trebuie sa se asigure ca acordul si protocolul vor fi semnate.

Companii cu care UPT a încheiat acorduri, protocoale și convenții de practică ( LISTA UPT trebuie consultată periodic deoarece va fi actualizată ori de câte ori apar modificări)

Formulare care se completează în cazul în care firma nu se regăsește în LISTA UPT:

      §  Acord cadru de colaborare (template-rotemplate-en; pdf (ro.en.))

      §  Protocol de colaborare pentru efectuarea stagiului de practică (template-rotemplate-en; pdf (ro.en.)

​Cadre didactice supervizoare:

​- Inginerie Electrică -  Anul I dl.Conf.dr.ing. Alin ARGEȘEANU, mail: alin.argeseanu@upt.ro

​                               -  Anul II dl.Ș.l.dr.ing. Marcus SVOBODA , mail: marcus.svoboda@upt.ro

​                               - Anul III dl.Ș.l.dr.ing. Octavian CORNEA, mail: octavian.cornea@upt.ro

- Electroenergetică - Anul I dl.Ș.l.dr.ing. Ioan BORLEA, mail: ioan.borlea@upt.ro

​                               - Anul II d-na Ș.l.dr.ing. Ilona BUCATARIU, mail: ilona.bucatariu@upt.ro

                               - Anul III dl.Prof.dr.ing. Doru VĂTĂU, mail: doru.vatau@upt.ro

Studenții care nu au posibilitatea de a face practica de vară la firme, să contacteze cadrul didactic supervizor.

 

§  Convenție - cadru privind efectuarea stagiului de practică  -  Anexa 3 (template-ro; template-en; pdf (ro., en.)) se completeza in 3 exemplare si se vor aduce la decanatul facultatii la începutul anului universitar 2020/2021. 

§  Atestat de practică se completeaza si semneaza la sfarsitul practicii de catre coordonatorul din companie si este urcat pe CV impreuna cu caietul de practica.
 §  Caietul de practică se completeaza de catre student, este verificat de catre coordonatorul din companie  si este urcat pe CV impreuna cu atestatul de practica.

 

Title: 

Instructiuni pentru practică

File: