You are here

Reglementări cu privire la plata taxelor de cămin

Reglementări cu privire la plata taxelor de cămin

25.11.2021 - 12:31

Conform adresei 24334/25.112021, taxele de cămin se pot plăti atât la administrația căminului cât și de pe platforma student.upt.ro .

Studenții care nu au încărcat anexa la contract semnată, nu vor putea efectua plata de pe platformă.

Title: 

Adresa 24334/25.11.2021

File: