Asist.dr.ing. Mihaela Frigură-Iliasa

Asist.dr.ing. Mihaela Frigură-Iliasa

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Date de contact

Cabinet: C209
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403415
Email: mihaela.frigura@upt.ro