Dr.ing. Nicolae Chiosa

Dr.ing. Nicolae Chiosa

department Electroenergetică
Incadrarea
Asociat
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C116
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România