Prof.dr.ing. Nicolae Muntean

Prof.dr.ing. Nicolae Muntean

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Doctorat
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: D101
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403450
Email: nicolae.muntean@upt.ro

Domenii de activitate

Convertoare statice.
Automatizări industriale.