Conf.dr.ing. Ioan Ghiur

Conf.dr.ing. Ioan Ghiur

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C408
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403458
Email: ioan.ghiur@upt.ro

Domenii de activitate

Instalaţii electrice industriale şi rezidenţiale.
Calitatea energiei.
Tracţiune electrică.
Fiabilitatea sistemelor electrice.