Conf.dr.ing. Alin Argeşeanu

Conf.dr.ing. Alin Argeşeanu

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C422
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403457
Email: alin.argeseanu@upt.ro

Domenii de activitate

Circuite/comenzi numerice
Algoritmi de optimizare 
Energii regenerabile.
Senzori.