Conf.dr.ing. Cristian-Vasile Lascu

Conf.dr.ing. Cristian-Vasile Lascu

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C415
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Email: cristian.lascu@upt.ro

Domenii de activitate

Sisteme de putere şi calitatea energiei.
Sisteme de reglaj în electronica de putere.
Controlul acţionărilor electrice.