Ş.l.dr.ing. Marcus Svoboda

Ş.l.dr.ing. Marcus Svoboda

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C421B
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403467
Email: marcus.svoboda@upt.ro

Domenii de activitate

Acţionări electrice şi servomotoare.
Programarea calculatoarelor