Burse speciale pentru studentii masteranzi sem.2 an universitar 2022/2023

Burse speciale pentru studentii masteranzi sem.2 an universitar 2022/2023
02.05.2023

Criteriile de acordare a burselor speciale se stabilesc conform Adresei nr.10494/02.05.2023.

Candidații întocmesc  punctajul, conform Anexei și depun dosarul cu fișa de punctaj și documentele doveditoare la secretariatul facultății.

Perioada de depunere a dosarelor este 03.05.2023 - 12.05.2023 .