Admitere MASTER

Admitere Master

                             ==> Sesiunea IULIE 2022<==

 • Numarul de locuri disponibile sesiunea IULIE 2022

  Domeniul de licență Buget Taxă
Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică Inginerie electrică  43 15
Inginerie energetică  43

15

Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică organizează admitere la ciclul de studii MASTER, cu durata de 2 ani.

Oferta de programe de studii/specializări:

Facultatea Domeniul Specializarea
Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică Inginerie electrica

Electrotehnică şi electronică de putere (EEP)

Sisteme inteligente în inginerie electrică (SIIE)

Inginerie energetica Conducerea sistemelor electroenergetice (CSEE)

 

 • ME 3102/08.02.2022 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare

   
 • METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de MASTER la UPT sesiunile iulie și septembrie 2022 (cf.HS nr.40/17.02.2022)
 •       
         
   Anexe la Metodologie:

 • Anexa 1 - Valori ale coeficientului K
 • Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
 • Anexa 3 - Oferta programelor de studii universitare de master organizate de UPT în anul universitar 2022-2023
 • Anexa 4 - Procedura pentru derularea on-line a concursului de admitere la master în UPT
 •  

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
   
 • DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele documente: AICI
 • Completare la documente necesare pentru confirmare, în cazul candidaților admisi pe locuri cu taxă: Link

 

Calendarul admiterii - pentru sesiunea IULIE 2022

 

Înscriere candidaţi:

04.07.2022 - 09.07.2022 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)
04.07.2022 - 09.07.2022 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orarului afișat)
04.07.2022 - 26.07.2022 până la ora 16:00 (online https://admitere.upt.ro/)
04.07.2022 - 26.07.2022 până la ora 16:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orarului afișat)

Concurs de admitere (interviu):

11.07.2022 (luni) – 12.07.2022 (marți) sau
27.07.2022 (miercuri)

Rezultatele concursului:

12.07.2022, ora 18:00 sau
27.07.2022, ora 18:00

Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)

13.07.2022, ora 09:00 – 15.07.2022, ora 14:00
28.07.2022, ora 09:00 – 29.07.2022, ora 14:00

CENTRE DE ADMITERE

 

Nr. crt Facultate

Adresă centru de înscriere

Telefon E-mail Adresă web
1. Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică TimișoaraBd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal

0256-403 385
0256 403 386

admitere.ee@upt.ro www.iee.upt.ro
 

 

Alte categorii de candidați

 

Taxe

 

 • AXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2022-2023 (HCA nr.50/01.03.2022)
 • Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

  1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

  2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

  Universitatea Politehnica Timișoara
  Cod FISCAL: 4269282
  Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061
    - Taxe de MASTER prin Ordin de plată

  __________________________________________________

  *În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”M, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
  Exemplu: M, ADM, AC, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela
   

 • TAXE DE STUDII pentru anul universitar 2022-2023 (HCA nr. 49/01.03.2022)