Burse sociale sem. II an universitar 2021-2022

Burse sociale sem. II an universitar 2021-2022
16.03.2022
Conform adresei UPT 5785/16.03.2022 , dosarul de bursă socială de sem.II an universitar 2021-2022, va conține documentele enumerate la Anexa 1 cât și cererea tip  (completată și semnată).
Modul de depunere și conținutul dosarului:

-  Dosarele se depun online prin încărcare pe platforma student.upt.ro, până la data de 11.04.2022 . Se va încărca un singur document PDF(cu toate documentele) sau o arhivă ZIP.

- Conținutul dosarului: conform Anexei 1 de la regulamentul de burse al UPT.

- Venitul mediu net pe membru de familie este 1478 lei, iar lunile pentru care se calculează veniturile sunt decembrie 2021, ianuarie 2022 și februarie 2022.

- Cerere și documente doveditoare vor depune și studenții care solicită bursă socială pe caz de BOALĂ , chiar dacă au solicitat și în semestrul anterior.

- Cerere și documente doveditoare vor depune și studenții ORFANI, chiar dacă au solicitat și în semestrul anterior.  Actele doveditoare sunt atât certificatul de deces și certificatul de naștere, cât și cele de venituri care se referă DOAR la solicitant ( adeverință ANAF și pensie de urmaș + adeverință de venit de la locul de muncă pe lunile decembrie 2021, ianuarie 2022 și februarie 2022 ,unde este cazul și să nu depășească venitul minim pe economie de 1475 lei)..

Important! Adeverintele ANAF trebuie sa fie atât pe anul 2021 cât și pe anul 2022.

Pensia de urmaș este un venit obținut și se ia în calcul pentru studenții orfani și în plasament.

ATENTIE : Se iau în considerare doar dosarele complete.

Regulament burse UPT vezi AICI.