Decont abonamente pe mijloacele de transport urban - STPT

Decont abonamente pe mijloacele de transport urban - STPT
08.11.2023

   

 Incepand cu anul universitar 2023/2024, abonamentele STPT vor fi decontate de catre universitate conform cu HCA 162/31.10.2023, după următoarea instrucțiune de lucru:

Etape parcurse în procesul de decontare de studenții înmatriculați la ciclurile de licență și master:

       1. La început de an universitar:

  •        Prezentarea la decanat, până cel târziu în data de 15 noiembrie, a documentelor ce dovedesc încadrarea studentului în una din situațiile ce îi conferă decontarea integrală a abonamentelor de transport local (copie certificat deces părinte/părinți; dovadă proveniență centru de plasament sau plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal). Secretariatul va păstra copii ale acestora, certificate conform cu originalul;
  •        Introducerea/actualizarea pe platforma https://student.upt.ro a următoarelor informații privind:
  •             -   Cardul de transport
  •                     - Seria cardului de transport în comun;
  •                     - Câte o poză cu ambele fețe ale cardului nominal de transport în comun (față/verso), din care să fie lizibile numele studentului și seria cardului;
  •             -   Contul bancar
  •                      - Numărul contului IBAN în care se va face decontarea abonamentului; numele și prenumele așa cum apar în extrasul de cont IBAN; banca emitentă;
  •                      - Un extras de cont (titularul contului trebuie să fie studentul). Dacă contul este deschis la o banca care nu are acord cu UPT atunci vor fi comisioane de transfer. Bancile agreate sunt: BCR, BRD, Raiffeisen, Transilvania si ING .

       2.  Depunerea la secretariatul departamentelor IE,respectiv EE, în perioada de valabilitate, a documentului original ce atestă achiziționarea abonamentului lunar (bon fiscal original/chitanță original/detalii tranzacție pentru plățile on-line). Seria cardului de pe dovada de plată trebuie să fie aceeași cu seria de pe cardul de transport încărcat pe platforma student.upt.ro. 

      3. Completarea și semnarea borderoului de predare.

Repartizarea studenților pe secretariatele departamentelor este următoarea:

       - Inginerie Energetică (licență și master) vor depune la secretariatul departamentului, corpul C, etaj 1, cam.111

       - Inginerie Electrică (licență și master) vor depune la secretariatul departamentul ,corpul C, etaj 4, cam.419

în următorul interval orar:    Luni - Joi  orele 09:00 - 12:00

                                              Vineri orele       09:00 - 11:00

Termen 15 nov.2023 . Documentele depuse începând cu data de 16 a lunii, vor fi procesate și decontate în luna următoare.

 

Instructiuni privind decontarea abonamentelor pentru mijloacele de transport