Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti (SCSS)

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti (SCSS)

          Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează Ediţia a X-a Sesiunii de comunicări Ştiinţifice Studenţeşti - SCSS 2023 care va avea loc în data de 15-16 Iunie 2023. Sesiunea se adresează studenţilor de la ciclul licenţă şi master din domeniile ingineriei electrice şi electroenergetice.

          Evenimentul din acest an este structurat in doua secţiuni: Electrotehnică, Electroenergetică.
          Prin această manifestare ştiinţifică se urmăreşte atingerea următoarelor obiective principale:

  • susţinerea şi promovarea preocupările ştiinţifice ale studenţilor într-un mediu academic competitiv;
  • realizarea unui cadru stimulativ de interacţiune, schimb de idei si experienţe;
  • afirmarea studenţilor cu aptitudini deosebite în domeniile ingineriei electrice şi electroenergetice;
  • familiarizarea studenţilor facultăţii cu etapele cercetării și studiului de caz.

          Participarea la simpozion este totodată un exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare şi sustinere a unui discurs in public.
          Diseminarea rezultatelor obţinute prin activitatea de cercetare, prezentate în articolele studenţilor, se va realiza prin publicarea acestora  într-un volum cu ISBN, în format electronic.
          Împreună dorim să oferim studenților Facultăţii de Inginerie Electrică și Energetică din Timişoara, mediul ideal pentru dezvoltarea profesională şi personală.

Date importante:

Autorii sunt invitați să trimită titlurile lucrărilor la secretariatele secțiunilor la care doresc să participe până în data de 31 Mai 2023, iar lucrările până în data de 09 Iunie 2023.

Descarcă template-ul pentru SCSS

Invitație SCSS2023
Comitet științific - Secțiunea Electroenergetică
Comitet științific - Secțiunea Electrotehnică
Program SCSS2023