Conf.dr.ing. Codruţa-Mihaela Ancuţi

Conf.dr.ing. Codruţa-Mihaela Ancuţi

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C409B
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403456
Email: codruta-m.ancuti@upt.ro

Domenii de activitate

Maşini şi Acţionări Electrice