Conf.dr.ing. Floricica Barvinschi

Conf.dr.ing. Floricica Barvinschi

department Bazele Fizice ale Ingineriei
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C309B
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403403
Email: floricica.barvinschi@upt.ro

Domenii de activitate

Fizică