Conf.dr.ing. Marian Greconici

Conf.dr.ing. Marian Greconici

department Bazele Fizice ale Ingineriei
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C306
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403387
Email: marian.greconici@upt.ro

Domenii de activitate

Inginerie electrică